KAKO KUPOVATI

  • U Internet prodavnici alex-shop.rs je moguće kupiti proizvode predstavljene u Internet prodavnici alex-shop.rs
  • U Internet prodavnici alex-shop.rs mogu kupovati isključivo korisnici iz Republike Srbije.
  • U slučaju da naručenog artikla nema na zalihi ili da porudžbenicu nije moguće provesti radi drugih razloga, korisnik će biti obavešten putem elektronske pošte.
  • Alex Fashion d.o.o. će potvrđene porudžbenice smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa članom 35 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Alex Fashion d.o.o. može porudžbenicu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice alex-shop.rs ili utvrdi da su podaci na porudžbenici nepotpuni odnosno netačni. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa opštim uslovima i da je posebno bio upozoren na opšte uslove. Ugovor o kupovini je sačuvan u Alex Fashion d.o.o., a kupac do ugovora može doći u svakom trenutku preko svog računa u Internet prodavnici.
  • Za naručivanje robe, osobe moraju biti starije od 18 godina.

CENE

  • Sve cene su izražene u dinarima sa uključenim PDV-om. Pri kupovini važe cene u trenutku naručivanja. Pri svakoj kupovini na stranici alex-shop.rs kupcu se odobrava Internet popust. Cene važe do objave novog cenovnika u Internet prodavnici alex-shop.rs.
  • Rokovi trajanja pojedinih akcija u Internet prodavnici su objavljeni na Internet stranici alex-shop.rs.